Go-Hike Fensterdal

Schlofplaz I : Fensterdal(Fe)                           Adress:  Camplatz vun den LGS Depart (jee no Wee) I-Wee-Fensterdal  : Colamr (Co) Schieren (Sc) Keispelt (Ke) Septfontaine (Se) Allgemeng Informatioun zum Hike (dës sinn nach vum GoUrban an mussen jeeweils ugepasst ginn): GoHike-Konzept-CaraPio  noutbreif Chefchargen_D ! Wichteg ! !!! Dësen Hike gouf 2016/2017 geplangt –> keng Garantie ob dat haut … Continue reading Go-Hike Fensterdal