Blodere fir de gudden Zweck

Max Klein via mywort.lu | Luxemburger Wort Freitag, den 11. Mai 2018

Iron Scout vun de CaraPio iwwer 65 Kilometer

Lëtzebuerg. Déi national CaraPio- Equipe vun de Lëtzebuerger Gui- den a Scouten hat erëm hiren Iron Scout organiséiert. Beim Iron Scout kréien d’CaraPio d‘Chance fir kënnen op engem Trëppeltour vun am ganze 65 Kilometer un hir perséinlech Limitten ze goen, a verschiddener esouguer iwwert hir Grenzen ewech. Freidesowes ab 7 Auer sinn 68 CaraPio an hir Chefe lues a lues zu Bilschdref am Cha- let ukomm. No enger klenger Zopp an engem kuerze Briefing ass et dunn an d’Bett gaangen, well de Wecker samschdes moies um 5 Auer geschellt huet.

Schnell goufen e puer Schmiere gemaach, déi eng oder aner Séis- segkeet agepaakt, de Bidon gefëllt an du goung et kuerz viru 6 Auer op de Wee. Um Programm stoun- ge 65 Kilometer ronderëm de Stau mat vill Op an Of. De ganzen Dag iwwer ass bei sonnegem Wieder an agreabelen Temperature ge- trëppelt ginn. Owes ass et dunn erëm e bësse méi frësch ginn an et huet och liicht ugefaange mat reenen. Ënnerwee kruten déi Jonk op verschiddene Posten Iessen a Gedrénks, den Dag iwwer Schmie- re, Waasser, Uebst oder Eppes fir ze schneeken. Owes gouf et fir d’Energiereserven ze fëllen an

d’Moral ze stäerken e gudde Chilli Con Carne respektiv eng Rata- touille. Nieft dem Iessen ass och op deene Posten all kéiers kon- trolléiert gi, wéi déi verschidden Equippen an der Zäit louchen. Déi schnellsten Equipe huet déi 65 Ki- lometer an 16 Stonne gemaach. Och huet net jiddereen déi 65 Kilome- ter gepackt. Mä d’Zäit an d’Dis- tanz sinn net esou wichteg. Méi wichteg war et, datt jiddereen säi Bescht ginn huet an seng perséin- lech Limitte konnt erausfannen an eventuell esouguer doriwwer ewech goen. Nieft dem Spaass um Trëppelen an dem Teste vu senge Limitten, gouff awer och de gud- den Zweck groussgeschriwwen. D’CaraPio konnte sech am Virfeld fir all getrëppelte Kilometer Spon- sore sichen. Esou sin am ganzen 5 070,25 Euro fir d’Associatioun Kanner Wonsch Luxembourg ze- summe komm an 3 695 Kilometer goufe getrëppelt. Kanner Wonsch Luxembourg erfëllt schwéier kranke Kanner Wënsch fir hinnen an hiren Elteren neie Mutt a Lie- wensfreed ze ginn. Um Enn vum Weekend hunn d’CaraPio voller Stolz kënnen de Scheck un den Fred Heinen vu Kanner Wonsch iwwerreechen.